Cennik

Cennik usług i prac dodatkowych Faktura jest kompensowana z fakturami zleceniobiorcy

Informacje podstawowe

Podpisując umowę z firmą Sektor Budowlany Sp. z o.o. zaakceptowali Państwo poniższy cennik. Wszystkie czynności które dla Państwa wykonujemy, a nie są zawarte w umówię, są dodatkowo płatne. Cennik powstał w celu postawienia żelaznych zasad kooperacji między Naszymi firmami oraz w celu redukcji sytuacji konfliktowych. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z cennikiem, ponieważ nie będzie ustępstw od jego stosowania.

Sposób naliczania fakturowania i rozliczania jest następujący:

  • Faktura będzie wystawiana na koniec każdego tygodnia prac
  • Faktura będzie wystawiana w sobotę
  • Faktura będzie zawierała wszystkie prace i usługi jakie zostały wykonane w danym tygodniu prac
  • Faktura będzie wystawiana z tygodniowym terminem płatności 
  • Faktury zleceniobiorcy będę kompensowane z fakturami za usługi i prace dodatkowe
  • Płatności za faktury będą przesyłane w kwocie obniżonej o wartość faktury za usługi i prace dodatkowe
  • Nie ma możliwości nieuwzględnienia Naszych faktur w rozliczaniu faktur zleceniobiorców. 

Dziękujemy za nawiązanie współpracy z Sektor Budowlany Sp. z o.o. 

Czynności związane z organizacją noclegu

Poszukiwanie noclegu

Rozliczenie godzinowe
50 zł/h

Przesłanie maila z propozycjami noclegowymi

Rozliczenie jednostkowe
20 zł

Uzgodnienia z obiektem

Rozliczenie godzinowe
50 zł/h